დასრულდა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების პროცესი

სრულად

2016 წლის 28 დეკემბერს ფინანსთა მინისტრმა, პირველმა ვიცეპრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა შეხვედრა გამართა ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის და  ყველა დაქვემდებარებული უწყების 800-მდე თანამშრომელთან

სრულად

ამოქმედდა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების წესი

სრულად

2016 წლის 4 ნოემბერს გაიმართა საჯარო განხილვა "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" ახალი კანონის რეფორმაზე

სრულად

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების რეგისტრაციის პროცესი დაიწყო

სრულად

ძალაში შევიდა აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესი

სრულად