2016 წლის 4 ნოემბერს გაიმართა საჯარო განხილვა "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" ახალი კანონის რეფორმაზე

სრულად

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების რეგისტრაციის პროცესი დაიწყო

სრულად

ძალაში შევიდა აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესი

სრულად

ქალაქ მინსკში გაიმართა კონფერენცია თემაზე: აუდიტის ხარისხი - მეტად ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე ეკონომიკის წინაპირობა

სრულად

გაიმართა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს რიგით მე-2 სხდომა

სრულად

გაიმართა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს რიგით 1-ლი სხდომა

სრულად