სამსახურის რეკომენდაცია სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა

სამსახურისათვის პროფესიული ორგანიზაციების, აუდიტორების, აუდიტორული ფირმების მიერ მოწოდებული ინფორმაციების, ასევე სამსახურის მიერ განხორციელებული მოკვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა ფაქტობრივი გარემოებები, რომლებიც შესაძლებელია იწვევდეს სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევას

სრულად

დამტკიცდა განგრძობითი განათლების სტანდარტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცდა სერტიფიცირებული ბუღალტრების განგრძობითი განათლების სტანდარტი

სრულად

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური IFIAR-ის სრულუფლებიანი წევრი გახდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი მიენიჭა

სრულად

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებით „ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესი “ დამტკიცდა

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები თურქეთის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოს ეწვივნენ

თურქეთის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოსთან (KGK) გამართული ერთდღიანი ვიზიტი სამსახურის საქმიანობისათვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებული გამოცდილების გაზიარებასა და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივების შესახებ მსჯელობას დაეთმო

სრულად

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი დარგობრივი ასოციაციის სემინარს დაესწრო

30 ივნისს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი დაესწრო ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სემინარს „მენეჯმენტის ფინანსური გადაწყვეტილებები სამშენებლო სექტორში“

სრულად