ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის ოფიციალურ ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ფასს სტანდარტების (IFRS Standards, IFRS for SMEs Standard) ქართული ვერსია

სრულად

ქუთაისში პროფესიული წრეების წარმომადგენლებთან (აუდიტორებთან) მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრა შედგა, რომელიც აუდიტის რეფორმის მიმდინარეობის განხილვასა და დამსწრეთათვის აქტუალურ საკითხებზე მსჯელობას დაეთმო

სრულად

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) ასოცირებული წევრის სტატუსი მიენიჭა

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი დაესწრო 2017 წლის 03-06 აპრილს, ქალაქ ტოკიოში გამართულ IFIAR-ის პლენარულ სხდომას

სრულად

ხელი მოეწერა მემორანდუმს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს შორის თანამშრომლობის თაობაზე

სრულად

მოთხოვნები ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დისკუსია გამართა პროექტის - საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასება საქართველოში - ფარგლებში

სრულად